;

Kemtekniska artiklar

30 produkter

Sortering:

Filtrera

Lagerlagda produkter (11 av 30)

AdBlue AROM-DEKOR

AdBlue är en högren urealösning som används i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue renar avgaserna från kväveoxid och är idag ett lagkrav på moderna dieselmotorer. Tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. Uppfyller kraven från alla motortillverkare. AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor då den varken är giftig eller brandfarlig.

 • Populär
   

Batterivatten KEMETYL T-Vatten

För batterier, ångstrykjärn och finrengöring av grammofonskivor, glasögon etc. T-Vatten är avjoniserat. Vattennivån skall ligga ca 5 mm ovanför plattorna. Med T-Vatten i ångstrykjärnet undviks kalkavlagringar.

 • Populär
   

Spolarvätska STARTA färdigblandad

Rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare och fönster. Färdigblandad spolarvätska tar effektivt bort vägsalt, trafikfilm och annan smuts, skadar inte bilens gummilister, torkarblad eller lack. Fryspunkt ca -18°C.

 • Populär
Brandfarlig
   

Aceton NITOR

Lösningsmedel för bland annat fett, harts och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten. Inandning eller förtäring i större mängder ger huvudvärk och yrsel. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Frysskydd KEMETYL T-99,5%

För frysskydd och smörjning av tryckluftssystem på lastvagnar, lastbilar, bussar och tryckluftsarmaturer. Vid lägre temperatur än +5°C skall det, enligt Trafiksäkerhetsverket, finnas tillräcklig mängd sprit i behållare till tryckluftssystemet. Innehåller absoluterad, denaturerad etanol och medel med smörjande effekt för att motverka uttorkning av ventiler, membran, O-ringar m m.

Brandfarlig
Skadlig
   

Förtunning cellulosa NITOR Benco 14

Cellulosaförtunning för spädning av lackfärg samt rengöring av penslar och verktyg. Hanteras varsamt. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig. Farligt gods.

Brandfarlig
Frätande
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Kylarvätska STARTA Glykol

Kylarvätska för de flesta förbränningsmotorers kylarsystem. kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme och kylsystem. ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem som koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium. För bästa korrosionsskydd rekommenderas minst 30% inblandning. Baserad på etylenglykol och är fri från silikat, amin, fosfat och nitrit. Organiska tillsatser för att skydda mot korrosion, oxidation och minska kavitationstendenser.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Kylarvätska STARTA Glykol Gul Long Life

Long Life kylarvätska avsedd för de flesta förbränningmotorers kylsystem. Ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylsystem som koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium.

   

Kylarvätska STARTA Glykol Röd 774F Long Life

Long Life kylarvätska avsedd för de flesta förbränningsmotorers kylsystem. Kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme- och kylsystem.

   

Rödsprit KEMETYL T-Röd

Används som rengöringsmedel för t.ex. fönster, speglar, TV-rutor, sanitetsgods m.m. Lösningsmedel för vissa färger och fläckar och frostskydd för bilens spolarvätskesystem, VVS system m.m. T-Röd kan även användas som bränsle till spritkök.
Irriterande. Mycket brandfarligt.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Spolarvätska STARTA Koncentrerad

STARTA Spolarvätska är ett rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare och fönster.
(1,5 liter är av doften citrus)

   

Beställningsvaror (19 av 30)

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN

Alg- och mögeltvätt för borttagning av alger, lavar, mossor m m på fasader etc. Rengör och sanerar vid angrepp av smuts, sot och svamp, mögel, röta, blånader och skadeinsekter på trä. Kan användas på de flesta byggnadsmaterial inom- och utomhus. Baserad på en speciellt aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Delvis självverkande vilket innebär att man på vissa ytor endast behöver applicera produkten och låta den verka, utan bearbetning eller efterföljande sköljning. Samtliga ingående komponenter är biologiskt nedbrytbara. Etsar inte på glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Best.vara
Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN Proffs

Högkoncentrerat medel som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot, vid kraftig påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. Förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Best.vara
Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
   

Balsamterpentin NITOR

Balsamterpentin som används som lösnings- och förtunningsmedel till bl.a. färger. Till impregnerning av trämöbler. Ej vattenlöslig. Löses i bl.a. isättika, aceton. Brandfarlig. Hälsoskadlig.

 • Best.vara
Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fasadtvättmedel BIOKLEEN Eco

Fasadtvättmedel som avlägsnar alger och annan smuts på alla ytor utomhus. För tvätt innan ommålning eller för underhållstvätt.

 • Best.vara
Frätande
   

Färgborttagningsmedel BIOKLEEN SPC202

Högeffektivt färgborttagningsmedel som lyfter bort gammal färg på stål, aluminium, trä, skivmaterial, puts betong, glasfiber plast m m.

 • Best.vara
Skadlig
   

Karburatorsprit KEMETYL K-sprit

Bensintillsats med anti-iseffekt, rengörande och korrisionsskyddande verkan. Förhindrar isbildning i förgasare och bränslesystem. Innehåller även additiv som rengör förgasare och motverkar rost och korrision i bränslesystemet. Den höga alkoholkoncentrationen (99,5%) med de ytaktiva medlen löser in kondensvatten som uppstår i tank och förgasare. K-Sprit används till alla typer av bensinmotorer.
Mycket brandfarligt.

 • Best.vara
   

Kylarvätska KEMETYL K-Glykol

Anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Innehåller ej nitrater, aminer eller fosfater. Förhindrar frysning, korrosion och överhettning.
Uppfyller kraven enligt British Standard BS6580:2010, AFNOR NFR15-601 och ASTM D3306.
Hälsoskadligt.

 • Best.vara
Skadlig
Hälsofarlig
   

Lacknafta KEMETYL

För spädning av olje- och akrylfärger enligt färgtillverkarens anvisningar. För rengöring av målningsverktyg som använts till färger spädbara med lacknafta. Kan även användas som fläckborttagare på golv, målade ytor, kakel, möbler m.m. om underlaget inte skadas av lacknafta.
Hälsoskadlig.

 • Best.vara
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Lampolja KEMETYL Festival

Extra rent bränsle till lyktor och oljelampor med veke. Tack vare renheten i oljan brinner lyktan/lampan klart utan störande os eller lukt. Lampans veke skall vara max 3 mm hög.

 • Best.vara
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Lysfotogen KEMETYL

Bränsle för båtvärmare, fotogenkök, fotogenkaminer och utomhuslyktor. Endast för utomhusbruk.

 • Best.vara
Hälsofarlig
   

Målarsoda NITOR

Baserad på 100% natriumkarbonat och rengörande tensid. Ett basiskt (alkaliskt) pulver som löses upp i varmt vatten till en klar vätska och får tillsammans med smutslösande tensider en kraftfull effekt på ytor som tvättas före ommålning och tapetsering.
Irriterande.

 • Best.vara
Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Målartvätt BIOKLEEN Eco Inomhus

Målartvätt till Biokleen impregnerade tvätthandske för inomhusbruk. Används direkt ur flaskan för att fukta tvätthandsken. Passar för tvätt och rengöring före målning av alla ytor inomhus. Färdig för applicering utan spädning. Eftersköljning behövs ej, målning kan ske direkt. 

Godkänd/Certifierad enligt: 
Bra Miljöval

 • Best.vara
Bedömd av BASTA
   

Målartvätt BIOKLEEN Eco Inomhus spray

Målartvätt för inomhusbruk. Sprejas på ytan och torkas av. Eftersköljning behövs ej, målning kan ske direkt.

Godkänd/Certifierad enligt:
Bra Miljöval

 • Best.vara
Bedömd av BASTA
   

Målartvätt BIOKLEEN Eco Utomhus spray

Målartvätt för utomhusbruk. Sprejas på ytan och torkas av. Eftersköljning behövs ej, målning kan ske direkt.

Godkänd/Certifierad enligt:
Bra Miljöval

 • Best.vara
Bedömd av BASTA
   

Specialbränsle KEMETYL Tenol

Specialbränsle till alla typer av spritbrännare och spritkök. Lösligt och helt nedbrytningsbart i vatten.

 • Best.vara
Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Spolarvätska KEMETYL T-Blå färdigblandad

T-Blå spolarvätska rengör effektivt bilens vindruta, strålkastare och speglar från vägsalt, trafikfilm och andra smutspartiklar. Spolarvätskan ger ett frysskydd ner till -18°C (ASTM D1177).

 • Best.vara
Brandfarlig
Skadlig
   

Spolarvätska KEMETYL T-Blå koncentrerad

Frostskydds- och rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare, fönster och speglar. T-Blå tar effektivt bort vägsalt, trafikfilm, olja och annan smuts. T-Blå skadar inte bilens gummilister, torkarblad eller lack under förutsättning att den blandats enl rekommendation.
Mycket brandfarligt.

 • Best.vara
Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Takrengöring BIOKLEEN Takrent Ejektor

Takrengöring för borttagning av mossa, alger och lavar. Kan användas på alla sorters takmaterial. Etsar inte glasrutor eller missfärgar. Efter behandlingen dröjer det någon eller några månader innan påväxten tappar fäste, oftast vid ett kraftigt regn eller snö. Lavar kan ta upp till ett år innan de släpper. Rengör så effektivt att återetableringen tar flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. Biologiskt nedbrytbart (inom 28 dagar -60%). Räcker till 125-150 m².
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Best.vara
Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Trallrengöring BIOKLEEN Eco

Trallrengöring som effektivt rengör tryckimpregnerat trä. Kraftfull verkan mot smuts, grönalger, mögel. Optimerad för att effektivt rengöra tryckimpregnerat trämaterial utvändigt. Tvätta inte större yta än de rekommenderade 2-3 m² åt gången och låt medlet verka ca 5-10 min. Steg 1 i Biokleens träskyddssystem 1+2+3.

Godkänd/Certifierad enligt:
Bra Miljöval

 • Best.vara
Bedömd av BASTA
   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
MOVAB Falköping
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns